تالاب هورالعظیم (هورالهویزه) HAWR AL-AZIM

منطقه حفاظت شده هورالعظیم یا هورالهویزه(هور الحویزه) بزرگترین تالاب داخلی ایران،تنها تالاب باقی مانده از تالاب های بین النهرین

جرایم صید غیر مجاز
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
 


 
 
ماهیخورک ابلق
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
 


 
 
لاک پشت فراتی
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
 


 
 
هورنشینان تالاب
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
 


 
 
دراج ماده
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
 


 
 
اردک مرمری پرنده حمایت شده تالاب
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
 


 
 
تالاب هورالعظیم
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
 


 
 
چوب پا
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۱۱:٠۸ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
 


 
 
گاومیش ها در حال شنا در تالاب
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۱۱:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
 


 
 
منطقه شط علی
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۱٠:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
 


 
 
تالاب هورالعظیم بزرگترین تالاب داخلی ایران
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۱:٤٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩