تالاب هورالعظیم (هورالهویزه) HAWR AL-AZIM

منطقه حفاظت شده هورالعظیم یا هورالهویزه(هور الحویزه) بزرگترین تالاب داخلی ایران،تنها تالاب باقی مانده از تالاب های بین النهرین

اردک مرمری ماده در تالاب هورالعظیم-Marbled Teal female
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ٤:٠٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
 


 
 
تصویر غول حواصیل-‏Ardea goliath ‎Goliath Heron
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
 


 
 
پای غول حواصیل-‏Ardea goliath ‎Goliath Heron legs
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۳:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠