تالاب هورالعظیم (هورالهویزه) HAWR AL-AZIM

منطقه حفاظت شده هورالعظیم یا هورالهویزه(هور الحویزه) بزرگترین تالاب داخلی ایران،تنها تالاب باقی مانده از تالاب های بین النهرین

چنگر-Fulica atra
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
 


 
 
تصویر ماهواره ای ریزگردها و گردوغبار-24 فروردین 1391
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
 


 
 
تخم های لیکوی تالابی-Eggs OF Iraq Babbler
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۱۱:٤۳ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
 


 
 
لیکوی تالابی (لیکوی خوزی) یا لیکوی عراقی Iraq Babbler -Turdoides Altirostris
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۱٠:٥٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
 


 
 
نقشه محدوده تالاب و منطقه حفاظت شده هورالعظیم- 117969 هکتار
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
 


 
 
نمای ظاهری سسک بصره-BasraReedWarbler VIEW
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ٥:۳٩ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱
 


 
 
تصویر ماهواره ای چاه میدان نفتی آزادگان شمالی در تالاب هورلعظیم
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ٥:۳٧ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱
 


 
 
سسک بصره-Basra ReedWarbler
نویسنده : موسی مدحجی - ساعت ٥:۱۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱