تالاب هورالعظیم (هورالهویزه) HAWR AL-AZIM

منطقه حفاظت شده هورالعظیم یا هورالهویزه(هور الحویزه) بزرگترین تالاب داخلی ایران،تنها تالاب باقی مانده از تالاب های بین النهرین

عناوین مطالب وبلاگ "تالاب هورالعظیم (هورالهویزه) HAWR AL-AZIM"

» چنگر-Fulica atra :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» تصویر ماهواره ای ریزگردها و گردوغبار-24 فروردین 1391 :: چهارشنبه ۳٠ فروردین ۱۳٩۱
» تخم های لیکوی تالابی-Eggs OF Iraq Babbler :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» لیکوی تالابی (لیکوی خوزی) یا لیکوی عراقی Iraq Babbler -Turdoides Altirostris :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» نقشه محدوده تالاب و منطقه حفاظت شده هورالعظیم- 117969 هکتار :: جمعه ۱۸ فروردین ۱۳٩۱
» نمای ظاهری سسک بصره-BasraReedWarbler VIEW :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱
» تصویر ماهواره ای چاه میدان نفتی آزادگان شمالی در تالاب هورلعظیم :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱
» سسک بصره-Basra ReedWarbler :: پنجشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۱
» تصویر ماهواره ای ریزگرد-28 اسفند 1390 :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» آشیانه سسک بصره در تالاب هورالعظیم-Basra reed warbler :: سه‌شنبه ۱ فروردین ۱۳٩۱
» تصویر ماهواره ای گردو غبار- 21 اسفند 1390 -کانون غبار: شمال غربی عراق :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» جوجه های اردک مرمری :: دوشنبه ٢٢ اسفند ۱۳٩٠
» تصویر ماهواره ای ریزگردها-11 اسفند 1390-کانون غبار: غرب کشور عراق :: جمعه ۱٢ اسفند ۱۳٩٠
» تصویر ماهواره ای ریزگردها-30 بهمن ماه 1390 :: سه‌شنبه ٢ اسفند ۱۳٩٠
» تالاب هورالعظیم در کنوانسیون رامسر ثبت نمی‌شود :: دوشنبه ۱٧ بهمن ۱۳٩٠
» تصویر اردک تاجدار-Netta rufina - red crested pochard :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» اردک تاجدار در تالاب هورالعظیم :: چهارشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩٠
» تصویر ماهواره ای 4 بهمن ماه 1390-تالاب هورالعظیم در حال سوختن :: چهارشنبه ٥ بهمن ۱۳٩٠
» اردک مرمری ماده در تالاب هورالعظیم-Marbled Teal female :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
» تصویر غول حواصیل-‏Ardea goliath ‎Goliath Heron :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
» پای غول حواصیل-‏Ardea goliath ‎Goliath Heron legs :: دوشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٠
» نقشه پراکنش اردک مرمری-marbled teal (marmaronetta angustirostris) distribution :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» Marmaronetta angustirostris-Marbled Teal تصویر زیبای اردک مرمری :: جمعه ٢٥ آذر ۱۳٩٠
» تصویر ماهواره ای گردو غبار و ریزگردها- 20 آذرماه 1390 :: دوشنبه ٢۱ آذر ۱۳٩٠
» طاووسک پرنده حمایت شده-Purple Swamphen :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
» جوجه های اردک مرمری- chicks of Marbled Teal :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
» ریخت شناسی اردک مرمری-Marbled Teal :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
» آلاچیق هورنشینان تالاب هورالعظیم :: دوشنبه ۱٤ آذر ۱۳٩٠
» تالاب و منطقه حفاظت شده هورالعظیم در ابتدای آذرماه 1390 :: یکشنبه ۱۳ آذر ۱۳٩٠
» تصویر ماهواره ای تالاب و منطقه حفاظت شده هورالعظیم در 11 آذرماه 1390 :: جمعه ۱۱ آذر ۱۳٩٠
» تالاب هورالعظیم با یک اصلاحیه به منطقه حفاظت شده تبدیل شد :: چهارشنبه ۳٠ شهریور ۱۳٩٠
» تالاب هورالعظیم در 5 مردادماه 1390-مساحت فعلی به 107 هزار هکتار کاهش یافته است :: پنجشنبه ٦ امرداد ۱۳٩٠
» جوجه اکراس سیاه :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» تخم های دیدمک :: یکشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٠
» گردوغبار در خوزستان- 10 تیرماه 1390 :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» تالاب هورالعظیم در گردوغبار 9 تیر 1390 :: شنبه ۱۱ تیر ۱۳٩٠
» تصویر ماهواره کویکبرد جادههای دسترسی میدان نفتی آزادگان شمالی با قدرت تفکیک بالا :: چهارشنبه ۱۱ خرداد ۱۳٩٠
» ریزگرد و گردوغبار 24 فروردین 1390 :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
» تصویر متحرک گردوغبار 24 فروردین 1390 :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
» حد بستر و حریم تالاب هورالعظیم توسط سازمان آب و برق خوزستان تعیین شد :: دوشنبه ۱ فروردین ۱۳٩٠
» MARBLED TEAL - اردک مرمری :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» اردک مرمری- نماد زیبایی در پناهگاه حیات وحش و تالاب هورالعظیم :: شنبه ٢۸ اسفند ۱۳۸٩
» اردک ارده ای-شکارشده در تالاب هورالعظیم :: سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩
» باکلان کوچک- بومی تالاب هورالعظیم :: سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩
» اکراس آفریقایی در تالاب هورالعظیم :: سه‌شنبه ٢٤ اسفند ۱۳۸٩
» ورود جبهه گردوغبار به خوزستان- اسفند 1389 - تصویر متحرک :: دوشنبه ۱٦ اسفند ۱۳۸٩
» گردوغبار در خوزستان-13 اسفند 1389-تالاب هورالعظیم در هاله ای از غبار :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» تالاب هورالعظیم در اسفند ماه 1389-در حال آبگیری :: شنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٩
» باکلان کوچک- پرنده حمایت شده در پناهگاه حیات وحش و تالاب هورالعظیم :: دوشنبه ۱۸ بهمن ۱۳۸٩
» تالاب هورالعظیم به پناهگاه حیات وحش ارتقاء یافت :: جمعه ۸ بهمن ۱۳۸٩
» آبگیری تالاب هورالعظیم: تصویر دی ماه 1389 :: سه‌شنبه ٧ دی ۱۳۸٩
» جرایم صید غیر مجاز :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» ماهیخورک ابلق :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» لاک پشت فراتی :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» هورنشینان تالاب :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» دراج ماده :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» اردک مرمری پرنده حمایت شده تالاب :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» تالاب هورالعظیم :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» چوب پا :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» گاومیش ها در حال شنا در تالاب :: یکشنبه ۳۱ امرداد ۱۳۸٩
» منطقه شط علی :: جمعه ٢٩ امرداد ۱۳۸٩
» تالاب هورالعظیم بزرگترین تالاب داخلی ایران :: دوشنبه ٤ امرداد ۱۳۸٩