تالاب هورالعظیم به پناهگاه حیات وحش ارتقاء یافت

۱۳۸۹/۹/۱۴

آگهی رسمی مصوبه شماره 336 شورایعالی حفاظت محیط زیست(پناهگاه حیات وحش هورالعظیم واقع در استان خوزستان)

شماره89914ـ52

 

 

 

 

 

 

 

 

شورایعالی حفاظت محیط زیست به استناد بند «الف» ماده 3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست منطقه هورالعظیم واقع در استان خوزستان را با حدود اربعه زیر به عنوان پناهگاه حیات وحش تصویب نمود:
شمالاً: از نقطه صفر مرزی تا پاسگاه مرزی چزابه به سمت شرق در امتداد جاده آسفالته بستان چزابه به انضمام یکهزار متر در شمال جاده تا تقاطع جاده شنی پل چزابه.
شرقاً: از تقاطع جاده آسفالته بستان چزابه با جاده شنی پل چزابه در امتدادجاده شنی خاکی به سمت جنوب تا رودخانه و پل فلزی چزابه و سپس در همان امتداد پس از عبور از سه راهی روستای ابوچلاچ تا روستای رمیم و از آنجا در همان امتداد بر روی جاده شهید باکری (دژ شهید باکری) به سمت جنوب تا پاسگاه مرزی ساهندی و سپس با عبور از پاسگاههای برکه و سپهری تا پل چزابه و پل مشمشیه و از آنجا تا پاسگاه مرزی طبر (شهید اسدپور) و در امتداد همان جاده آسفالته (شهید دژ باکری) تا پاسگاه شط علی (شهید هژبری) و پس از تقاطع جاده شهید همت تا پاسگاه برزگر از تقاطع جاده شهید همت و پاسگاه برزگر در امتداد جاده شهید باکری در جهت جنوب تا تقاطع جاده سید شهداء و سپس در همان جهت تا پاسگاه طلائیه جدید و از آنجا تا نقطه صفر مرزی می
باشد.
جنوباً: از طلائیه قدیم تا نقطه صفر مرزی و در امتداد مرز بین
المللی به سمت غرب تا نقطه صفر مرزی در منتهی الیه مرز بینالمللی است.
غرباً: از منتهی الیه مرز بین
المللی در غرب به سمت شمال در امتداد مرز تا نقطه صفر مرزی در مقابل پاسگاه چزابه میباشد.


 

 

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

 

http://www.rooznamehrasmi.ir/Detail.asp?NewsID=964225735232976

/ 0 نظر / 40 بازدید