تالاب هورالعظیم (هورالهویزه) HAWR AL-AZIM

منطقه حفاظت شده هورالعظیم یا هورالهویزه(هور الحویزه) بزرگترین تالاب داخلی ایران،تنها تالاب باقی مانده از تالاب های بین النهرین

اسفند 90
6 پست
بهمن 90
4 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
9 پست
شهریور 90
1 پست
مرداد 90
3 پست
تیر 90
2 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
9 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
مرداد 89
11 پست